Dự án điện mặt trời mái nhà Farm Kỳ Sơn - Hòa Bình

Năm 2020 Công ty cổ phần Dubig đã hoàn thành xây dựng Dự án Điện mặt trời mái nhà Farm Kỳ Sơn - Hòa Bình có công suất 1MW, gồm toàn bộ hạng mục phụ trợ (hàng rào, hệ thống giám sát CCTV, chiếu sáng ), hạng mục xây dựng và thiết bị.

Dự án hoàn thành vượt tiến độ đề ra, giảm 25% thời gian so với dự kiến. Trong suốt thời gian vận hành công trình hoạt động ổn định, không phát sinh hư hỏng, được chủ đầu tư đánh giá rất cao.

Đánh giá của chủ đầu tư: